תקנון האתר - תנאי שימוש

Terms and Conditions

מרכז מכרות היהלומים בע"מ
מעודכן נכון ליום 20 ינואר, 2021

ברוך הבא לאתר "Diamond Mines" ("האתר"), אשר הוקם ומופעל על ידי מרכז מכרות היהלומים בע"מ , ח.פ. 512845769 ("החברה"), שכתובתה רח' בצלאל 54, רמת גן.

טרם ביצוע כל פעולה באתר ו/או שימוש במידע כלשהו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), וכן כל הסבר ו/או פירוט אחר שבאתר. בעצם גלישתך ו/או שימושך באתר, הנך מקבל ללא סייג את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר, על כל המחויבויות הנובעות מכך והנך מסכים להם במלואם. אם אינך מסכים לאמור בתנאי השימוש הנך מתבקש לחדול מגלישה או שימוש באתר.

 1. כללי
  •      מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לכל המינים כאחד.
  •      הנך מצהיר כי הינך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר.
 2. מדיניות פרטיות
  •      החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים והגולשים באתר ומחויבת להגן על המידע שנמסר. החברה מאמינה כי יש למשתמשים זכות לדעת מהו המידע הנאסף בכל חיבור, גישה או שימוש באתר.
  •      טרם ביצוע כל פעולה באתר ו/או שימוש במידע כלשהו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות של החברה הנמצאת כאן ________ . בנוגע לאיסוף ושימוש במידע על ידי האתר. מובהר כי אישורך על קריאת תנאי השימוש של החברה וההסכמה לתוכנם מהווה גם אישור בדבר קריאת מדיניות הפרטיות של החברה והסכמה לה.
 3. השימוש באתר
  •      האתר מאפשר למשתמשיו ("המשתמש" או "המזמין"), ליצור חשבון משתמש, לרכוש ולהזמין פריטים שונים המוצגים באתר לשימוש עצמי ופרטי של המשתמש. שימוש מסחרי ו/או סיטונאי כלשהו באתר ובתכניו אסור.
  •      בעת ביצוע הרישום לאתר תידרש למסור פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת אי-מייל ועוד. בעצם הזנת הפרטים האישיים הנך מצהיר כי הפרטים שהוזנו הינם נכונים ומדויקים. בנוסף, בעצם הזנת הפרטים האישיים, הנך מעניק את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, בכפוף להוראות הדין, במאגר המידע של החברה ולכך שהחברה תעשה בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר למשתמש רשום, והכל – כפוף להוראות הדין הרלבנטי וכמפורט במדיניות הפרטיות.
  •      במידה והנך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של החברה ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור לאחר שמסרת את פרטיך, אנא עדכן אותנו באמצעות פניה ל: info@diamond-mines.shop ואנו נסיר את פרטיך כמבוקש.
  • חל איסור מוחלט ליצור חשבון תחת שם בדוי ו/או על ידי שימוש בפרטיו האישיים של אדם אחר.
  •      המשתמש בלבד אחראי לפעילות המבוצעת מחשבון המשתמש שלו ועליו לשמור היטב על שם המשתמש והסיסמא אשר יוענקו לו בסיום ההרשמה. 
 4. זמינות פריטים ומדידות
  •      החברה רשאית בכל עת להפסיק את הצגתם ו/או מכירתם של פריטים מסוימים וכן לשנות ו/או להוסיף פריטים  ו/או את מחירם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא יהיו טענות בשל כך.
  •      לטעות זה אנושי. בשל כך, יתכן ובאתר יוצגו נתונים לא מדויקים, לרבות מחירים. החברה עושה מאמצים להבטחת הצגת נתונים מדויקים באתר, אך שומרת את זכותה לתקן טעויות מעין אלו, אם יהיו.
  •      על מנת לאפשר הצגה ברורה של פרטי התכשיט, יתכן ופריטים מסוימים יראו גדולים מאשר הינם במציאות. כמו כן כל צג מחשב הוא שונה ולכן הצבעים והמידות נראים מעט שונים בצגים שונים. על מנת להגיע להתאמה טובה יותר  עבורכם, אנא קראו בעיון את תיאור הפריט המופיע באתר ועשו שימוש בטבלת המידות המצויה באתר.
  •      כיוון שמלאי הפריטים משתנה מעת לעת, ייתכן ופריט אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי החברה בעת ההזמנה. במקרה כזה, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למזמין את הפריט, לאחר שתיצור עמו קשר תוך זמן סביר ותודיע לו על אי זמינות הפריט במלאי, מבלי שתהיה לו כל טענה כנגדה בשל כך, ותהא רשאית להציע לו פריט חלופי הנמצא במלאי. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת הפריט אשר אינו נמצא במלאי, יוחזר כספו בגין הזמנת הפריט.
  •      ניתן לבקש לרכוש דרך האתר פריטים שייוצרו בהתאמה אישית בהתאם לבקשת המזמין. עם זאת החברה שומרת על זכותה לסרב להזמנה בהתאמה אישית במקרים מסוימים לרבות, אך לא רק, בקשה לייצור פריט הכולל חריטה של צורה ו/או כיתוב אשר לדעת המפעילה הינם פוגעניים ולא הולמים, ולמשתמש לא יהיו טענות בשל סירוב לייצור בהתאמה אישית במקרים כאמור. לאור העובדה כי לא ניתן להחזיר ו/או לבטל הזמנה של פריט שיוצר בהתאמה אישית, אנא וודא כי הזמנה כאמור אכן תואמת את צרכיך לרבות, אך לא רק, בכל הקשור למידות של הפריט וכן לחריטה המבוקשת על הפריט.
 5. אספקת פריטים
  •      מועד המשלוח יקבע רק לאחר אישור ביצוע העסקה על ידי מפעילת אמצעי התשלום הרלוונטית (כרטיס אשראי, PayPal או טרנזילה). במידה ולא הוסדר אישור התשלום בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב מפעילת אמצעי התשלום למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה בצורה חד צדדית, וזאת מבלי שלמזמין תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה בשל כך.
  • המשלוח יבוצע עד 14 ימים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה.
  •     השליחות תבוצע על חשבון החברה, והמזמין מתחייב לתאם עם החברה את פרטי השליחות מראש. במקרה בו חרף תאום מראש לא אותר המזמין על ידי השליח, לא תסופק ההזמנה למזמין, ויהיה על המזמין לתאם מועד לשליחות חלופית עם שרות הלקוחות של החברה. במקרה כזה יחויב המזמין בדמי משלוח.
  •      יתכן ומשלוח הפריטים שהוזמנו יבוצע על ידי שירות משלוחים שהינו צד שלישי שאיננו קשור לחברה. במקרה כזה, מכיוון שהשירות איננו בשליטת החברה ו/או באחריותה יתכן ויהיו עיכובים בזמני אספקת ההזמנה הרשומים על הודעת אישור קבלת ההזמנה, ולמזמין לא יהיו טענות לחברה בשל כך.
  •      עיכובים במשלוח שמקורם איננו בחברה, לא ייחשבו כהפרת התחייבות החברה לאספקת ההזמנה ולא יהוו עילה לאי תשלום בגין ההזמנה.  
  •      במקרה בו המזמין יאשר לשליח להשאיר את הפריטים במקום שבו המזמין אינו נמצא (כגון: בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו), החברה לא תהא אחראית לכל מקרה של אובדן, גניבה, פגם או אי התאמה בהזמנה, ולמזמין לא יהיו טענות לחברה בשל כך.   
 6. מדיניות תשלום והחזרת פריטים
  •      ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או טרנזילה, בכפוף לאישור כל אחת ממפעילות אמצעי התשלום האמורות. השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מחברת הסליקה הרלוונטית.
  •      החזרת פריטים כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו מכוחו. בהתאם לכך ניתן לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה או מועד קבלת הפריט, המאוחר מבניהם, ולהחזיר את הפריט לחברה, במידה והתקבל, בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.
  •      לתשומת הלב, לא ניתן להחזיר פריט אשר יוצר במיוחד עבור המזמין בעקבות הזמנתו, למעט פריט פגום.
  •      מזמין אשר מעוניין לבטל את הזמנתו יצור קשר עם שירות הלקוחות במייל info@diamond-mines.shop   עם קבלת ההודעה על ביטול ההזמנה, במידה וההזמנה טרם יצאה למשלוח, תודיע החברה לשירות התשלומים הרלוונטי על זיכוי המזמין בגין ההזמנה, אך תהיה רשאית לגבות, בהתאם לשיקול דעתה, דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים.
  •      לאחר קבלת הודעת הביטול, במקרה בו ההזמנה נשלחה אל המזמין, יתאם המזמין עם החברה את החזרת הפריט לחברה, וזאת על חשבון המזמין. על אף האמור בסעיף זה, החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליט כי החזרת הפריט ייעשה על ידה ועל חשבונה, כפי שיסוכם עם המזמין. עם קבלת הפריטים המוחזרים אצל החברה ובכפוף לבדיקתה את תקינותם, תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה.
 7. מגבלת אחריות
  •      החברה מספקת לפריטים המופיעים באתר תעודת אחריות המסופקת למזמין יחד עם הפריטים שרכש. במידה והפריט הנרכש כולל יהלום מרכזי, תצורף להזמנה גם תעודה גמולוגית בינלאומית. החברה לא תשא בכל אחריות מעבר למפורט בתעודת האחריות האמורה. החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי שיגרם למזמין כתוצאה משימוש באתר ו/או מרכישת פריטים מהחברה.
  •      במידה ואבן/יהלום עד 5 נק' נופל/ת, החברה תחליף על חשבונה את האבן/יהלום עד פעמיים וזאת בתוך 3 חודשים מיום קבלת התכשיט במשרדי החברה. יובהר כי החברה לא תהיה אחראית במקרה של נפילת אבן/יהלום מרכזי/ת במשקל של למעלה מ-5 נק' (כולל).
  •      החברה מספקת ניקיון לפריט שנקנה אצלה אחת לשנה ללא עלות למען שמירה על הפריט ותחזוקו.
  •      החברה עושה מאמצים על מנת שהמידע על הפריטים המוצגים באתר יהיה מדויק, אולם יתכנו טעויות שנעשו בתום לב. ככל שבתום לב סופק לך פריט שאינו תואם את תיאורו באתר, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות של החברה, על מנת לטפל בהחזרת הפריט ובזיכוי בגינו או בהחלפתו על פי בחירתך. זיכוי כאמור יהיה בגובה עלות הפריט.    
  •      החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות או איזה מהפעילויות באתר, זאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
  •      למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש להלן, הגלישה ו/או השימוש באתר הינם על אחריות המשתמש בלבד. החברה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישת המשתמש ו/או שימושו באתר וכל התכנים הכלולים באתר מוצגים כמות שהם (AS IS).
  •      החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, לעצם גלישת המשתמש באתר ו/או שימושו באופן כלשהו באתר ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך. פרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידי החברה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
  •      בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע המוצג באתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או למוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.
  •      בכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים, במישרין או בעקיפין לכל אחד מאלה: (1) פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא לגוף ו/או לרכוש אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר; (2) הפרעה, תקלה, מחיקת נתונים ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו; (3) פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מוירוס, באג, סוס טרויאני ו/או כדוגמת אלו שיהיה מצוי באתר ו/או יועבר ממנו; (4) פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים המצויים באתר.
 8. קישורים (לינקים) לאתרים אחרים
  •      האתר מציג מידע מסוגים שונים. במסגרת זו יתכן ויופיעו, בין היתר, קישורים (לינקים) לאתרים של צדדים שלישיים.
  •      תכנים המוצגים באתרים של צדדים שלישיים, אינם בבעלות של החברה, אינם מופעלים על ידה, אינם באחריותה, והינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.
  •      מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם קשורים באופן כלשהו לאתרים של צדדים שלישיים ולפיכך אינם אחראים לתכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם גלישת המשתמש באיזה מהאתרים המקושרים, הוא משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאותם אתרים.
  •      החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. החברה רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. זכויות יוצרים וקניין רוחני
  •      כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר – לרבות בעיצובו, בסימני המסחר בו, בטקסטים, בתמונות, בעיצובי התכשיטים, בדגמי התכשיטים, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו ("תכני האתר") – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או השותפים העסקיים שלה, לפי העניין.
  •      אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מתכני האתר או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
  •      שימוש בלתי מורשה בתכני האתר לרבות העתקתם, תרגומם או פרסומם ברשת או בכל מדיה אחרת הינו אסור בהחלט. בכלל זה, כל שינוי בתכני האתר ו/או במידע כלשהו המצוי באתר הינו אסור בהחלט.
  •      שמות החברה, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 10. שינויים באתר
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.
  • בנוסף, החברה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש .
  • בעצם השימוש שהמשתמש עושה באתר הינו מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי החברה ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.
 11. שימושים אסורים באתר
  • המשתמש מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד. חל איסור לעשות שימוש במידע באתר לשימוש מסחרי, פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים.
  • המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעים משימוש אסור שיעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעים מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תנאי השימוש באתר.
  • המשתמש מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו בכל דרך שהיא. בכלל זה הינו מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות:
 • לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע ו/או יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה המצויים באתר;
 • להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר;
 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך האתר;
 • הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר;
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.
 1. תנאים נוספים
  • מובהר כי לחברה לא היה אחריות כלשהי בקשר עם אירועים המוגדרים ככוח עליון.
  • דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורים באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל אביב בלבד.
  • במידה שתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.
תנו הצעת מחיר
Make an Offer

רוצה להציע לנו הצעת מחיר נמוכה יותר? אנחנו מוכנים לשמוע!

תכשיט בהתאמה אישית
Custom Jewelry

אהבתם את הסגנון, ורציתם לשנות משהו קטן? יש תכשיט שראיתם ורציתם כזה בדיוק?
צורפי הבית ישמחו להגשים חלומות