מדיניות משלוחים והחזרות

Shipping and Returns

מרכז מכרות היהלומים בע"מ
מעודכן נכון ליום 20 ינואר, 2021

 

 1. אספקת פריטים
  •      מועד המשלוח יקבע רק לאחר אישור ביצוע העסקה על ידי מפעילת אמצעי התשלום הרלוונטית (כרטיס אשראי, PayPal או טרנזילה). במידה ולא הוסדר אישור התשלום בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב מפעילת אמצעי התשלום למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה בצורה חד צדדית, וזאת מבלי שלמזמין תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה בשל כך.
  • המשלוח יבוצע עד 14 ימים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה.
  •     השליחות תבוצע על חשבון החברה, והמזמין מתחייב לתאם עם החברה את פרטי השליחות מראש. במקרה בו חרף תאום מראש לא אותר המזמין על ידי השליח, לא תסופק ההזמנה למזמין, ויהיה על המזמין לתאם מועד לשליחות חלופית עם שרות הלקוחות של החברה. במקרה כזה יחויב המזמין בדמי משלוח.
  •      יתכן ומשלוח הפריטים שהוזמנו יבוצע על ידי שירות משלוחים שהינו צד שלישי שאיננו קשור לחברה. במקרה כזה, מכיוון שהשירות איננו בשליטת החברה ו/או באחריותה יתכן ויהיו עיכובים בזמני אספקת ההזמנה הרשומים על הודעת אישור קבלת ההזמנה, ולמזמין לא יהיו טענות לחברה בשל כך.
  •      עיכובים במשלוח שמקורם איננו בחברה, לא ייחשבו כהפרת התחייבות החברה לאספקת ההזמנה ולא יהוו עילה לאי תשלום בגין ההזמנה.  
  •      במקרה בו המזמין יאשר לשליח להשאיר את הפריטים במקום שבו המזמין אינו נמצא (כגון: בפתח דלת ביתו של המזמין, בבית עסק ו/או אצל מי מטעמו), החברה לא תהא אחראית לכל מקרה של אובדן, גניבה, פגם או אי התאמה בהזמנה, ולמזמין לא יהיו טענות לחברה בשל כך.   
 2. מדיניות תשלום והחזרת פריטים
  •      ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או טרנזילה, בכפוף לאישור כל אחת ממפעילות אמצעי התשלום האמורות. השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מחברת הסליקה הרלוונטית.
  •      החזרת פריטים כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו מכוחו. בהתאם לכך ניתן לבטל הזמנה בתוך 14 יום ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה או מועד קבלת הפריט, המאוחר מבניהם, ולהחזיר את הפריט לחברה, במידה והתקבל, בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.
  •      לתשומת הלב, לא ניתן להחזיר פריט אשר יוצר במיוחד עבור המזמין בעקבות הזמנתו, למעט פריט פגום.
  •      מזמין אשר מעוניין לבטל את הזמנתו יצור קשר עם שירות הלקוחות במייל info@diamond-mines.shop   עם קבלת ההודעה על ביטול ההזמנה, במידה וההזמנה טרם יצאה למשלוח, תודיע החברה לשירות התשלומים הרלוונטי על זיכוי המזמין בגין ההזמנה, אך תהיה רשאית לגבות, בהתאם לשיקול דעתה, דמי ביטול בשיעור של עד 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים.
  •      לאחר קבלת הודעת הביטול, במקרה בו ההזמנה נשלחה אל המזמין, יתאם המזמין עם החברה את החזרת הפריט לחברה, וזאת על חשבון המזמין. על אף האמור בסעיף זה, החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליט כי החזרת הפריט ייעשה על ידה ועל חשבונה, כפי שיסוכם עם המזמין. עם קבלת הפריטים המוחזרים אצל החברה ובכפוף לבדיקתה את תקינותם, תחזיר החברה למזמין את כספו בגין ההזמנה.
 1.  
תנו הצעת מחיר
Make an Offer

רוצה להציע לנו הצעת מחיר נמוכה יותר? אנחנו מוכנים לשמוע!

תכשיט בהתאמה אישית
Custom Jewelry

אהבתם את הסגנון, ורציתם לשנות משהו קטן? יש תכשיט שראיתם ורציתם כזה בדיוק?
צורפי הבית ישמחו להגשים חלומות