מדיניות פרטיות

Privacy Policy

מרכז מכרות היהלומים בע"מ
מעודכן נכון ליום 25 ינואר, 2021

 1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר "Diamond Mines" ("האתר"), אשר הוקם ומופעל על ידי מרכז מכרות היהלומים בע"מ, ח.פ. 512845769 ("החברה"), שכתובתה רח' בצלאל 54, רמת גן, ונועדה לתת למשתמש באתר מידע אודות האיסוף, השימוש ומסירת המידע שמבצעת החברה בקשר עם שימוש המשתמש באתר כהגדרתם בתנאי השימוש.
 2. המידע אשר החברה מקבלת מן המשתמש כולל מידע המתקבל מגלישה באתר, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב; היסטורית הגלישה של המשתמש שעה שהוא משתמש באתר; עמודים או תכנים בהם המשתמש צפה; וכן דפוסי והרגלי רכישה וההעדפות של המשתמש ברכישות באתר. בנוסף, החברה מקבלת מהמשתמש פרטים אישיים אותם מוסר המשתמש לחברה במסגרת הרשמתו לעדכונים, בקשתו ליצירת קשר או הזמנת ורכישת פריטים כגון, שם, כתובת, כתובת אי-מייל, מספר טלפון ופרטי חיוב ("המידע").
 3. המידע אודות המשתמש יישמר במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בו שימוש בהתאם לכל דין ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו, למטרות המפורטות להלן:
  • ליצירת קשר עם המשתמש.
  • להציע למשתמש מידע בדבר פעילויות החברה ו/או גופים אחרים המופיעים באתר.
  • כדי לשפר, להוסיף ולהסיר תכנים ו/או מידע באתר, לפנות למשתמש בכל מידע בדבר פעילות החברה ו/או חידושים ו/או שינויים ו/או לפי העניין.
  • בכדי להתאים פרסום אודות הפריטים המוצגים באתר לכל משתמש ולתחומי ההתעניינות שלו.
  • לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, מחקר, שיפור שירות וכן צרכי פרסום ושיווק (לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים).
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי מדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש ו/או באתר.

העברת מידע לצדדים שלישיים

 1. המידע של המשתמש לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
  • אם המשתמש עושה שימוש בקישורים וההפניות לאתרים אחרים (ככל שקיימים) המופיעים באתר. יובהר כי:
   • המשתמשים בשירותים שבקישורים אלו עשויים להידרש למסור פרטים אישיים. השימוש במידע הנמסר בקישורים אלו כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים ו/או צדדים שלישיים אלו ולא למדיניות הפרטיות של האתר ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. מובהר כי למשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מידע כאמור להלן שיהיה לצדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן.
   • מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית בכל סוג של אחריות ביחס למסירת מידע על ידי המשתמש לצדדים שלישיים כלשהם. מסירת מידע כאמור הנה באחריות המשתמש בלבד.
  • אם המשתמש הפר את תנאי מדיניות הפרטיות ו/או כל תנאי שימוש באתר ו/או הפר תנאי שימוש בשירותים המוצעים בו, או אם התבצע שימוש בכל תוכן המהווה לשון הרע, הוצאת דיבה, חומר פוגעני, חומר שיש בו כדי להוות הטרדה או איום או הונאה מכל סוג שהוא.
  • אם יתקבל צו למסירת פרטי המשתמש מכל רשות המוסמכת לכך או אם תעמוד החברה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע משתמש באתר.
  • אם החברה תתפצל ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילות של צדדים שלישיים, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד ו/או לגוף החדש העתק מהמידע שמצוי במערכות ו/או מכל מידע אחר המצוי בידיעתה ובלבד שתאגיד ו/או גוף זה יקבל על עצמו את מדיניות פרטיות זו, בשינויים המחויבים.
  • ייתכן שהמידע יועבר לגורמים נוספים, לצורך מחקר, ניתוח הרגלי גלישה, סטטיסטיקה וכן לצרכי פרסום, שיווק, שיפור השירות באתר ושימושים עסקיים דומים.
  • בכל שימוש באתר, המשתמש מסכים להעברת המידע, בכל דרך שהיא, לגורמים שלישיים כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
 2. ייתכן שהחברה תיעזר בנותני שירות חיצוניים לצורך קבלת שירותי מידע, איסוף מידע וניתוח ניתוחים סטטיסטיים על פי השימושים שיעשו באתר. נותן השירות החיצוני יאסוף וינתח מידע, בין היתר על תדירות השימוש, היקף השימוש, לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, שיפור השירות, וכיו"ב. החברה תספק לנותני שירות אלה את פריטי המידע הדרושים למתן השירותים בלבד, ועל נותני השירות ועובדיהם נאסר להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.
  • מידע ללא זיהוי אישי: יתכן והחברה תתיר לחברות אחדות לנהל מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או תשתמש במערכות מטעם חברות אחרות, לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות, שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר, ככל שישנן, עלולות להגיע ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות עוגיות במחשב המשתמש ועלולות לשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. יודגש כי השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר.
  •  
  • Cookies
  • אנו משתמשים ב"עוגיות" (”Cookies”) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. Cookie היא טכנולוגיה המאפשרת לאתר לאחסן מזהים (Identifiers) בדפדפן של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, תכנים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
  • אם המשתמש איננו מעוניין לקבל Cookies מהאתר, באפשרותו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש לבדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל רגע. יש לשים לב כי מחיקת או נטרול ה-Cookies  עלולים לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
  • אבטחת מידע
  • החברה עושה מאמצים על מנת להגן על שלמות המידע של המשתמש המתקבל באתר ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת, החברה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים בהתאם לרמת רגישות המידע הנאסף. אמצעים אלה פועלים לצמצום האפשרות לחדירה בלתי מורשית אך אין בהם ביטחון מוחלט. לפיכך, החברה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית. מומלץ למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על פרטיו האישיים בעת פעילותו באינטרנט.
  • באתר יתכן ויהיו קישורים המפנים לאתרים אחרים. החברה איננה אחראית בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות ו/או לאבטחת המידע אשר מעניקים אתרים אחרים ולכן מומלץ בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם.
  • זכות עיון במידע ועדכונו
  • המשתמש זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה אודותיו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. החברה לא תהיה אחראית למידע אשר מצוי אצל צדדים שלישיים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל לכך.
 3. אם הנך מעוניין לתקן או למחוק את המידע אודותיך מרישומי החברה, אנא צור עימנו קשר בדוא"ל לכתובת info@diamond-mins.shop וציין את דרישתך. יובהר כי שעל החברה לשמור על פי חוק, ו/או הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות שביצע המשתמש באתר ישמר.

שינויים במדיניות פרטיות זאת

 1. יתכן והחברה תערוך שינויים מעת לעת בהוראות מדיניות הפרטיות של האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם ברצון המשתמש לעקוב אחר השינויים המתבצעים במדיניות זו, עליו לבדוק דף זה מדי תקופה.
תנו הצעת מחיר
Make an Offer

רוצה להציע לנו הצעת מחיר נמוכה יותר? אנחנו מוכנים לשמוע!

תכשיט בהתאמה אישית
Custom Jewelry

אהבתם את הסגנון, ורציתם לשנות משהו קטן? יש תכשיט שראיתם ורציתם כזה בדיוק?
צורפי הבית ישמחו להגשים חלומות